Onze visie

“Een wezenlijke en meetbare bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten. Steeds met een heldere focus en koers, waarbij de oorsprong en het doel immer centraal staan en niet uit het oog worden verloren”.

Met onderscheidend vermogen door kennis van de zorg van binnenuit in combinatie met bedrijfskundige inzichten met een helder doel voor ogen, is SKOOP-Consultancy steeds in staat uw vragen op de veranderende zorgomgeving het hoofd te bieden. Een zeer uitgebreide ervaring op verschillende dossiers en vraagstukken in relatie tot de veranderende zorgomgeving zijn hiervoor de stevige basis. Dat in combinatie met wendbaarheid en flexibele inzetbaarheid. Het zijn garanties voor continue verbeteren van de (patiënten)zorg en het bedrijfsresultaat.

“Delen is vermenigvuldigen” . Door kennis te delen met anderen ontstaat een krachtig netwerk dat in staat is om complexe problemen te analyseren en daarvoor oplossingen te vinden.
Het vergroten van deze kennis stelt anderen in staat om gewogen keuzes te maken, waardoor een oplossing slimmer, sneller en makkelijker tot stand komt.

“Een is geen!” Ervaart u ook hoe lastig het is om sommige klussen alleen te doen? Even een handje helpen is vaak genoeg om datgene voor elkaar te krijgen wat alleen niet lukt.
Samenwerken is een mooi en belangrijk goed. Door verbinding te maken en talenten te ontwikkelen ontstaat een krachtig team dat in staat is om de opgave waar u voor staat ook daadwerkelijk te realiseren.

Wanneer talenten zich verder willen ontwikkelen is het belangrijk om die kans te bieden. Leren en ontwikkelen zijn de drijfveren van onze samenleving. Door mensen die kansen te geven, verbinden zij zich met de organisatie en wordt hun intrinsieke motivatie verder aangewakkerd.
Maar ook als het even niet meer gaat, is het belangrijk goed naar dat signaal te luisteren. Even rust en afstand kan al helpen mensen weer terug in hun kracht te brengen. Begrip voor de situaties en daarnaar handelen is belangrijk om uw doelstellingen te realiseren en uw medewerkers vitaal en energiek te houden.

Vooraf even stilstaan en rustig nadenken over de kern van het probleem. Even de ruimte nemen om met anderen daarover spreken en de overwogen richting te toetsen. Dat, in plaats van meteen aan de slag gaan en op een later moment er achter komen dat de ingeslagen weg niet de juiste is, voorkomt vaak veel onrust en gedoe.
Door de tijd nemen om met elkaar een goede analyse te maken en bijpassende acties te formuleren ontstaat focus met een heldere koers. Door anderen daarbij te betrekken, creëer je ook direct betrokkenheid, commitment en veranderkracht.

Onze aanpak

SKOOP-CONSULTANCY kent een integrale benaderingswijze. Samen met de toekomstige opdrachtgever wordt er nauwgezet gekeken wat het probleem is en welke oplossingsrichting hiervoor gekozen zou kunnen worden. Wij doen dit volgens de RIME methodiek:
 • R
  Reshape
 • I
  Innovate
 • M
  Maximise
 • E
  Execute

Herdefiniëren en herontwerpen niet omdat het moet, maar omdat het kan! Vanuit een ander perspectief het vraagstuk benaderen geeft een ander beeld en daarmee ook naar alle waarschijnlijkheid een andere oplossingsrichting waar in eerste instantie niet aan werd gedacht. Verrassende en dynamische ontwerpsessies geven naast een ander beeld ook een andere energie. Uw resultaat naast een slimmer proces, ook meer gemotiveerde medewerkers.

Ontwikkelingen gaan snel. Innoveren, wanneer ontwikkelingen buiten de bestaande structuren en gebaande wegen om gaan. Op zoek naar nieuwe krachtige elementen om zodoende net een stapje eerder, sneller, slimmer, maar ook leuker aan de slag te kunnen.

Naast de gevraagde en toe te passen oplossing is grotesk denken een instrument om nog meer uit de mensen en vraagstukken te halen dan u voor mogelijk hield. Door een inspirerende en motiverende aanpak wordt uw organisatie geprikkeld om voorbij de vraag te komen met oplossingen. Dat stelt u in staat om uit vele ideeën de meest passende te kiezen met een resultaat dat groter is dan u aanvankelijk bedacht.

Ideeën, gedachten, mooie woorden… u kent het vast allemaal. Heeft u ook behoefte om de opgedane kennis en ervaring in de praktijk echt te willen maken en te ervaren? Dingen echt maken; realiseren! SKOOP-CONSULTANCY richt zich niet alleen op de ontwerpsessies, maar bundelt ook de krachten om samen met uw organisatie de ideeën en gedachten te realiseren en duurzaam te borgen. Hierdoor bent u in staat om zelf en blijvend belangrijke veranderingen in uw organisatie niet alleen te bedenken, maar ook te realiseren.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Start hier